Έδρα

Ιεροί Χώροι και Χώροι Λατρείας της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας

 

 Ερμηνευτική Ρήτρα: Τα στοιχεία που δημοσιεύονται αποτελούν μέρος του προσχέδιου και μη εξαντλητικού καταλόγου των Ιερών Χώρων και Χώρων Λατρείας της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας, ο οποίος παρέχεται για σκοπούς πληροφόρησης μόνο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν δύνανται να αλλάξουν ή να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της σχετικής κτηματολογικής, χωρομετρικής και ιστορικής έρευνας.

 

Ιεροί Ναοί και Ιερά Προσκυνήματα στην υπό κατοχή Έδρα

 

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.341342 Β – 33.319778 Α

 

Ιερός Καθεδρικός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.342119 Β – 33.318636 Α

 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Πάνω Κερύνειας)

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.336183 Β – 33.322297 Α

 

Άλλοι Ιεροί Χώροι και Χώροι Λατρείας στη Μητροπολιτική Έδρα 

 

 • Αγίας Αικατερίνης / Παναγία Χρυσοκάβα. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.340942 Β – 33.330819 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίας Αικατερίνης (Τζαφέρ Πασά Τζαμί). 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.341203 Β – 33.320597 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίας Μαύρης Χρυσοκάβα. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.339356 Β – 33.313581 Α
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίας Βαρβάρας. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.340942 Β – 33.330819 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Γεωργίου μέσα στο Κάστρο. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.342156 Β – 33.321781 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Δημητρίου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.321264 Β – 33.306064 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Κενδέου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.340708 Β – 33.317128 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Νικολάου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Στεφάνου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Φώτη. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Παναγίας Γλυκιωτίσσης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.343561 Β – 33.299711 Α
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Γρηγορίου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.334494 Β – 33.329197 Α
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Παναγίας Φανερωμένης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.317325 Β – 33.300756 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Γρηγορίου, έτερος. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.303828 Β – 33.297567 Α 
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Γεωργίου, έτερος. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.340881  Β – 33.320686 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Η θητεία των ενοριακών Επιτροπών είναι τετραετής (2017-2021).

 

Γενικές Πληροφορίες

Μερικές γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία των προσκυνηματικών μεταβάσεων μέσα στα κανονικά όρια της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας: Η σχετική διαδικασία έχει δύο στάδια, α) το Εκκλησιαστικό, και β) το Κρατικό. α) Εκκλησιαστικό: Γίνεται κοινή συνεδρία των μελών του Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Οργανωμένων Συνόλων (ιδρυμάτων, οργανώσεων, σωματείων, εφοριών κ.ά.), μαζί με τα μέλη της Ενοριακής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας. Με την λήξη της κοινής συνεδρίας η απόφαση καταγράφεται σε πρακτικό, υπογράφεται από όλους, σφραγίζεται και διαβιβάζεται στον Πανιερώτατο για ευλογία και έγκριση. Όταν μέσα στο σχετικό Πρακτικό υπάρχει αίτημα για Ιερή Ακολουθία/Ιεροπραξία, ο Πανιερώτατος παρέχει στον Κληρικό ο οποίος θα την τελέσει, την νενομισμένη κανονική άδεια. β) Κρατικό:  Πρόκειται για μια εντελώς ξεχωριστή διαδικασία, την οποία αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι φορείς και τα όργανα του Κράτους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22 444242, φαξ. 22 444330, email: metropolis@metropolisofkyrenia.org

Τα στοιχεία Επικοινωνίας κοινοποιήθηκαν με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation), όπως αυτός τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.