Εξαρχίες

ΕΞΑΡΧΙΑ ΛΑΠΗΘΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Διοικητική Συγκρότηση εντός της Εξαρχίας Λαπήθου

Δημοτικό Συμβούλιο: Δήμαρχος. κος Νεοπτόλεμος Κότσαπας (κιν. 99 621264). Αντιδήμαρχος. κα Σούλλα Μούρεττου. Σύμβουλοι. κος Ανδρέας Ιακώβου, κος Αντρέας Αγαπίου, κος Αντρέας Κόμπος, κος Ντίνος Ευθυμίου, κος Δημήτρης Μηνά, κος Ματθαίος Ματραπά, κος Γιώργος Φυττής.

Οργανωμένα Σύνολα Εξαρχίας Λαπήθου

Προσφυγικό Σωματείο ” Η Λάπηθος”. Πρόεδρος. κος Δημήτριος Μηνά (κιν. 99 609670)

Πολιτιστικό Ίδρυμα Λαπήθου

Απόδημοι Λαπήθου

Συμβούλιο Νεολαίας Λαπήθου. Πρόεδρος. κος Γεώργιος Φυττής (κιν. 99528723)

  • Ο Πανιερώτατος δέχεται σε ακρόαση το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Κοινοτάρχες, τις Ενοριακές Επιτροπές και τα Οργανωμένα Σύνολα κατά τακτά διαστήματα ή εκτάκτως όποτε ζητηθεί, στα προσωρινά Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στην Λευκωσία.
  • Η θητεία των ενοριακών Επιτροπών είναι τετραετής (2017-2021).

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22 444242, metropolis@metropolisofkyrenia.org

Τα στοιχεία Επικοινωνίας κοινοποιήθηκαν με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation), όπως αυτός τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.

 

 

ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΡΑΒΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Διοικητική Συγκρότηση εντός της Εξαρχίας Καραβά

Δημοτικό Συμβούλιο: Δήμαρχος. κος Νίκος Χατζηστεφάνου  (κιν. 99 492456). Αντιδήμαρχος. κος Παναγιώτης Μανώλη. Σύμβουλοι. κα Χρυσάνθη Επιφανίου, κα Σωτήρα Ποταμίτου, κος Κώστας Κωνσταντίνου, κος Μάριος Μούγης, κος Νίκος Παπαπέτρου, κος Αλέξανδρος Ποστεκκής, κος Κυριάκος Χατζηνικολάου.

Οργανωμένα Σύνολα Εξαρχίας Καραβά

Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών. Πρόεδρος. κος Ιωάννης Παπαϊωάννου.

Προσφυγικό Σωματείο “Ο Καραβάς”. Πρόεδρος. κος Κώστας Πατέρας (κιν. 99 622463)

Σχολική Εφορεία Καραβά

Αθλητική Ένωση Καραβά-Λάμπουσα. Πρόεδρος. κος Παντελεήμονας Κωνσταντίνου (κιν. 99 657168)

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά.

Σύνδεσμος Αποδήμων Μεγάλης Βρετανίας

Σύνδεσμος Λάμπουσα Αμερικής

Σύνδεσμος Μελβούρνης Αυστραλία – Λάμπουσα Καραβά

Ναυτικό Όμιλος Καραβά

  • Ο Πανιερώτατος δέχεται σε ακρόαση το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Κοινοτάρχες, τις Ενοριακές Επιτροπές και τα Οργανωμένα Σύνολα κατά τακτά διαστήματα ή εκτάκτως όποτε ζητηθεί, στα προσωρινά Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στην Λευκωσία.
  • Η θητεία των ενοριακών Επιτροπών είναι τετραετής (2017-2021).

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22 444242, metropolis@metropolisofkyrenia.org

Τα στοιχεία Επικοινωνίας κοινοποιήθηκαν με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation), όπως αυτός τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.