Εξαρχία Καραβά

Ιεροί Χώροι και Χώροι Λατρείας της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας

 

Ερμηνευτική Ρήτρα: Τα στοιχεία που δημοσιεύονται αποτελούν μέρος του προσχέδιου και μη εξαντλητικού καταλόγου των Ιερών Χώρων και Χώρων Λατρείας της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας, ο οποίος παρέχεται για σκοπούς πληροφόρησης μόνο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν δύνανται να αλλάξουν ή να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της σχετικής κτηματολογικής, χωρομετρικής και ιστορικής έρευνας.

 

 

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΑΒΑ

 

Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας 

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:  35.340050 Β – 33.194661 Α

 

Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.337681 Β – 33.192044 Α

 

Άλλα ιερά προσκυνήματα στον Καραβά

 

 •  Αγίου Ανδρονίκου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Ευλαλίου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.354172 Β – 33.191386 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Ευλαμπίου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.353156 Β – 33.191842 Α
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίας Μαρίνης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.336868 Β – 33.194656 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Παντελεήμονος. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.335449 Β – 33.194441 Α
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Παύλου στη Γομαρίστρα. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.316727 Β – 33.199552 Α
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αποστόλου Ανδρέου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.352250 Β – 33.217722 Α 
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Παναγίας Γαλακτερούσης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίας Βαρβάρας. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Παναγίας Αγαπητιτζιής στην άνω γειτονιά. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.
 •  

 •  Αγίου Γεωργίου – παλαιομονάστηρο – Αγίου Ανδρέου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Αντωνίου στην έξω γειτονιά. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.340167 Β – 33.191275 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Κυριάκου – Κουταλάρης – στους Μύλους. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αποστόλου Πέτρου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.340853 Β – 33.205978 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην παλιά βρύση. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.330766 Β – 33.193151 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αηγιωρκούδι στην πετρογειτονιά. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αρχαγγέλου – Αγίου Ανδρέου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

Γενικές Πληροφορίες

Μερικές γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία των προσκυνηματικών μεταβάσεων μέσα στα κανονικά όρια της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας: Η σχετική διαδικασία έχει δύο στάδια, α) το Εκκλησιαστικό, και β) το Κρατικό. α) Εκκλησιαστικό: Γίνεται κοινή συνεδρία των μελών του Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Οργανωμένων Συνόλων (ιδρυμάτων, οργανώσεων, σωματείων, εφοριών κ.ά.), μαζί με τα μέλη της Ενοριακής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας. Με την λήξη της κοινής συνεδρίας η απόφαση καταγράφεται σε πρακτικό, υπογράφεται από όλους, σφραγίζεται και διαβιβάζεται στον Πανιερώτατο για ευλογία και έγκριση. Όταν μέσα στο σχετικό Πρακτικό υπάρχει αίτημα για Ιερή Ακολουθία/Ιεροπραξία, ο Πανιερώτατος παρέχει στον Κληρικό ο οποίος θα την τελέσει, την νενομισμένη κανονική άδεια. β) Κρατικό:  Πρόκειται για μια εντελώς ξεχωριστή διαδικασία, την οποία αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι φορείς και τα όργανα του Κράτους.

 

 • Η θητεία των ενοριακών Επιτροπών είναι τετραετής (2017-2021).

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22 444242, φαξ. 22 444330, email: metropolis@metropolisofkyrenia.org

Τα στοιχεία Επικοινωνίας κοινοποιήθηκαν με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation), όπως αυτός τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.