Εξαρχία Λαπήθου

Ιεροί Χώροι και Χώροι Λατρείας της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας

 

 Ερμηνευτική Ρήτρα: Τα στοιχεία που δημοσιεύονται αποτελούν μέρος του προσχέδιου και μη εξαντλητικού καταλόγου των Ιερών Χώρων και Χώρων Λατρείας της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας, ο οποίος παρέχεται για σκοπούς πληροφόρησης μόνο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν δύνανται να αλλάξουν ή να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της σχετικής κτηματολογικής, χωρομετρικής και ιστορικής έρευνας.

 

 

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΛΑΠΗΘΟΥ

 

Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.336997 Β – 33.173936 Α

 

Ιερός Ναός Αγίου Θεοδώρου

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.341339 Β – 33.167889 Α

 

Ιερός Ναός Αποστόλου Λουκά

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.339681 Β – 33.176186 Α

 

Ιερός Ναός Αγίου Μηνά

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.338706 Β – 33.182772 Α

 

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.335539 Β – 33.169344 Α

 

Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου

 • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.338858 Β – 33.171950 Α

 

 

Άλλα ιερά προσκυνήματα στη Λάπηθο

 

 • Παναγίας Αχράντου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.362572 Β – 33.125354 Α
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.335369 Β – 33.162397 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίας Βαρβάρας περιοχή κατσούρης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.338935 Β – 33.166558 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Παρεκκλήσιο Αγίας Ελένης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίας Ευδοκίας. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.334808 Β – 33.175869 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίας Μαρίνης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.341606 Β – 33.155831 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Ανδρονίκου στο κεφαλόβρυσο. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.331811 Β – 33.168308 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Αντωνίου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Γεωργίου Ξορινού. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.337533 Β – 33.170392 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Γεωργίου Σπηλιώτη. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.334819 Β – 33.185500 Α
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Παρεκκλήσιον Αγίου Ιωάννου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Κορνούτου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Μάμαντος. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.342906 Β – 33.173311 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.348892 Β – 33.172152 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Παναγίας Αϊρκωτίσσης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.349023 Β – 33.170083 Α 
  • Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίου Φανουρίου. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 •  Αγίας Μαύρας. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίας Αιματούσης. 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.335921 Β – 33.183544 Α
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 • Αγίου Παύλου 

  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες:
  •  Φωτογραφικό Υλικό.

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Μερικές γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία των προσκυνηματικών μεταβάσεων μέσα στα κανονικά όρια της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας: Η σχετική διαδικασία έχει δύο στάδια, α) το Εκκλησιαστικό, και β) το Κρατικό. α) Εκκλησιαστικό: Γίνεται κοινή συνεδρία των μελών του Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Οργανωμένων Συνόλων (ιδρυμάτων, οργανώσεων, σωματείων, εφοριών κ.ά.), μαζί με τα μέλη της Ενοριακής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας. Με την λήξη της κοινής συνεδρίας η απόφαση καταγράφεται σε πρακτικό, υπογράφεται από όλους, σφραγίζεται και διαβιβάζεται στον Πανιερώτατο για ευλογία και έγκριση. Όταν μέσα στο σχετικό Πρακτικό υπάρχει αίτημα για Ιερή Ακολουθία/Ιεροπραξία, ο Πανιερώτατος παρέχει στον Κληρικό ο οποίος θα την τελέσει, την νενομισμένη κανονική άδεια. β) Κρατικό:  Πρόκειται για μια εντελώς ξεχωριστή διαδικασία, την οποία αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι φορείς και τα όργανα του Κράτους.

 

 • Η θητεία των ενοριακών Επιτροπών είναι τετραετής (2017-2021).

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22 444242, φαξ. 22 444330, email: metropolis@metropolisofkyrenia.org

Τα στοιχεία Επικοινωνίας κοινοποιήθηκαν με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation), όπως αυτός τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.