Ιερά Μονή Αχειροποιήτου

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ (κοντά στην Κωμόπολη του Καραβά)

  • Πανηγυρίζει την 16ην Αυγούστου
  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.353178 Β – 33.190958 Α

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22 444242, φαξ. 22 444330, email: metropolis@metropolisofkyrenia.org

Φωτογραφικό Υλικό: