Ιερά Μονή Αντιφωνητού

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΟΥ (κοντά στην Κοινότητα της Καλογραίας)

  • Πανηγυρίζει την 6ην Σεπτεμβρίου και την 8ην Νοεμβρίου.
  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.327403 Β – 33.619194 Α

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22 444242, φαξ. 22 444330, email: metropolis@metropolisofkyrenia.org

 Φωτογραφικό Υλικό: