Αγιασμός

Ἡ Αὐτοῦ Πανιερότης ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος θά ἀναπέμψει δέηση ὑπέρ τοῦ ἱατρικοῦ καί παραϊατρικοῦ προσωπικοῦ, τῶν νοσηλευτῶν καί ὑγειονομικῶν λειτουργῶν, τῶν ἐν ἀσθενείᾳ κειμένων, καί θά τελέσει τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ.