Αρχιερατική Χοροστασία και καθιερωμένο μνημόσυνο

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πρόκλου καί Ἱλαρίου καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μιχαήλ τοῦ Μαλεΐνου. Τῶν Ὁσίων Πατέρων Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου, καί Ἀκακίου τοῦ νέου ἀσκητοῦ. Τῶν Ὁσιομαρτύρων Νεοφύτου τοῦ Ἀμοργινοῦ, Ἰωνᾶ τοῦ Λερίου, Νεοφύτου τοῦ Φαζοῦ, Ἰωνᾶ τοῦ Γαρμπῆ καί Παρθενίου τοῦ Φιλιππουπολίτου. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. 

Ἡ Αὐτοῦ Πανιερότης ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Μάμμαρη. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανιερώτατος θά ἀναπέμψει δέηση ὑπέρ τῶν ἐκτοπισμένων καί προσφύγων, ἐνισχύσεως καί διαφυλάξεως τῶν κατοίκων τῆς Κοινότητος Μάμμαρη, θά προστεῖ τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν πεσόντων κατά τό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974 καί τῶν ἡρώων τῆς Κοινότητος Μάμμαρη. 

Ἀκολούθως ὁ Πανιερώτατος θά μεταβεῖ στό μνημεῖο τῆς Κοινότητος Μάμμαρη συμπαραστατούμενος τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ καί θά καταθέσει στεφάνι.