Αρχιερατική Χοροστασία

Τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, καί Λαμπαδοῦ τοῦ Θαυματουργοῦ. Ἡ Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. 

Ἡ Αὐτοῦ Πανιερότης ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φανουρίου τοῦ Ἁϊγιωρκίτη. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανιερώτατος θά ἀναπέμψει δέηση ὑπέρ τῶν ἐκτοπισμένων καί προσφύγων καί θά προστεῖ τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς 9ης Ἰουλίου 1821, ἤτοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, τῶν Μητροπολιτῶν Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου, Κυρηνείας Λαυρεντίου καί τῶν λοιπῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν οἴτινες ἐφονεύθησαν ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν ἀπό τῆς 9ης ἕως τῆς 14ης Ἰουλίου 1821.  

Ἀκολούθως θὰ προστεῖ τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν ὑπό τῶν ἀσεβῶν βιαίῳ θανάτῳ ἀναιρεθέντων καί τῶν ἐν προσφυγιᾷ  κεκοιμημένων Ἁϊγιωρκιτῶν καί θα καταθέσει στεφάνι εἰς τό μνημεῖον τῶν πεσόντων τῆς Κοινότητος Ἁγίου Γεωργίου Κυρηνείας.