Αρχιερατικός Εσπερινός

Τῶν Ἁγίων ΜΕ΄ Μαρτύρων τῶν ἐν Νικοπόλει τῆς Ἀρμενίας καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἐπισκόπου Ἄσσου. Τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου, τῶν ἐν Κουδουμᾷ καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν Πεντασχοίνῳ τοῦ Κυπρίου.

Ἡ Αὐτοῦ Πανιερότης ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος θά προστεῖ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τῶν προσωρινῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας.