Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Καθιερωμένο Μνημόσυνο

Τῶν 630 Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Δ´ Συνόδου, ἐν Χαλκηδόνι. Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μακρίνης, ἀδελφῆς τοῦ Μ. Βασιλείου, καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Δίου.

Σύναξις ἐν τῷ ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῶν Βουλευτῶν, Δημάρχων, Κοινοταρχῶν, προέδρων ἤ ἐκπροσώπων τῶν ὀργανωμένων συνόλων τῆς ἐπαρχίας Κερύνειας.

Ἡ Αὐτοῦ Πανιερότης ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα, προσωρινῶς ὡς  Μητροπολιτικός διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κυρηνείας, εἰς Κοκκινοτριμιθιά.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πανιερώτατος θά ἀναπέμψει δέηση ὑπέρ τῶν ἐκτοπισμένων καί προσφύγων, ὑπέρ ἀνευρέσεως τῶν ἀγνοουμένων, καί θά προστεῖ τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν πεσόντων κατά τήν τουρκικήν εἰσβολή τοῦ 1974 διά τήν Μητροπολιτικήν Ἐπαρχίαν Κυρηνείας.

Μετά τό πέρας τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου θά προσφερθεῖ εὐγενῶς πρόγευμα πρός τά Ὀργανωμένα σύνολα, σέ χῶρο ἐστίασης.

Ἀκολούθως ὁ Πανιερώτατος θά μεταβεῖ στά κοιμητήρια τῆς ὑπό διαποίμανση περιοχῆς ὅπου θά ἀναγνώσει Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀναπαυομένων πεσόντων καί θά καταθέσει στεφάνι.

Στήν συνέχεια ὁ Πανιερώτατος θά ἐπισκεφθεῖ τά κατά τόπους Σωματεία τῆς ὑπό διαποίμανση περιοχῆς του καί θά καταλήξει στόν χῶρο συγκέντρωσης τῶν ἐκπροσώπων τῆς Μητροπολιτικῆς του Ἐπαρχίας.

Σημειοῦται ὅτι τήν ἴδια μέρα, ὁ Πανιερώτατος θά ἐκπροσωπηθεῖ στίς ἐκδηλώσεις μέ κατάθεση στεφάνου στά ἐν ἐκτοπισμῷ κατά τόπους μνημεῖα τῶν Τοπικῶν ἀρχῶν τῆς Μητροπολιτικῆς του Ἐπαρχίας.