Ἀρχιερατική Χοροστασία

Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Ἀθηναγόρου τοῦ Ἀπολογητοῦ.

Ἡ Αὐτοῦ Πανιερότης ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς Κοκκινοτριμιθιά.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πανιερώτατος θά τελέσει τά ἱερά Μνημόσυνα τῶν ἐν ἐκτοπισμῷ καί προσφυγιᾷ  ἐν εὐσεβεῖ τῇ πίστει τελειωθέντων ἐκ τῆς Μητροπολικῆς του Ἐπαρχίας Κυρηνείας.