Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός

Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης, θά προστεῖ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί θά τελέσει τήν καθιερωμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐκτοπισμένων καί προσφύγων Μύρτου, Καρμίου, Καραβᾶ, ἐν τῷ ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιά.