Ιερά Μονή Παναγίας Κρινιωτίσσης

Ιερά Μονή Παναγίας Κρινιωτίσσης (κοντά στην Κοινότητα της Βασίλειας)

  • Πανηγυρίζει την 2αν Φεβρουαρίου
  • Γεωγραφικές Συντεταγμένες: 35.330489 Β – 33.142561 Α

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22 444242, φαξ. 22 444330, email: metropolis@metropolisofkyrenia.org

Φωτογραφικό Υλικό: