Τελετή Έναρξης Διεθνούς Συνεδρίου: Τέχνη και Πολιτισμός σε Μοναστικούς Χώρους

The  international  conference Art  and  Civilization  in  Monastic  Places that  will  unfold  its works  over  the  days  between  20  September  2018  and  25  September  2018, is  a  joint endeavour  of  the  Holy  Metropolis  of  Kyrenia  and  the  Romanian National  Commission  for UNESCO. It constitutes an effort to touch upon the unceasing dialogue between the past, the present  and  the  future,  by  placing  particular  emphasis  on  the  contribution  of  the  Holy Monasteries  of  the  Holy  Metropolis  of  Kyrenia, Autocephalous  Church  of  Cyprus towards the development and evolution of the cilivization of the island of Cyprus. Such  exercise  shall  encompass  analyses  of architectural,  folkloric,  historical, iconographic, musical  and  theological  natures. By adopting a multidisciplinary approach, this conference shall scrutinise essential aspects of the activity that has sprung from the Holy Monasteries of Kyrenia in order to scientifically demonstrate their integral and organic role in the formation and perpetuation of civilisation on this land.

 

Το διεθνές συνέδριο Τέχνη και Πολιτισμός σε Μοναστικούς Χώρους θα πραγματοποιήσει τις εργασίες του από τις 20 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2018. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια μεταξύ  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Κυρηνείας και της  Ρουμανικής  Εθνικής  Επιτροπής της UNESCO.  Συνιστά  μια  προσπάθεια  να  αγγίξει τον  ατέρμονο διάλογο μεταξύ  του παρελθόντος,  του  παρόντος  και  του  μέλλοντος,  τονίζοντας  εμφαντικά  την  συμβολή  των Ιερών  Μονών  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Κυρηνείας,  της  Αυτοκεφάλου  Εκκλησίας  της Κύπρου, στην πορεία της ανάπτυξης και της εξέλιξης του πολιτισμού στην Κύπρο. Τέτοιου  είδους  ενάσκηση  θα  συμπεριλάβει  αναλύσεις  και  παρουσιάσεις  τοπικών παραδόσεων, αρχιτεκτονικής,  ιστορικής,  εικονογραφικής,  μουσικολογικής  και  θεολογικής φύσεως. Υιοθετώντας διεπιστημονική προσέγγιση, το συνέδριο θα διερευνήσει ουσιαστικές πτυχές της δραστηριότητας των Ιερών Μονών της Κυρηνείας με σκοπό την επιστημονική προβολή του  δικού  τους αναπόσπαστου  και οργανικού  ρόλου  στη  διαμόρφωση,  στη συγκρότηση και διαιώνιση του πολιτισμού στο νησί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Εισαγωγική κύρια Ομιλία

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος

Keynote Speech:

His Eminence, the Metropolitan Bishop of Kyrenia, Chrysostomos

Χαιρετισμός

Δρ Ντανιέλα Popescu, Εμπειρογνώμων, Ρουμανική Εθνική Επιτροπή της UNESCO, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων και Ομίλων για την UNESCO, και Πρόεδρος του Alumnus Club για την UNESCO.

Address

 Dr Daniela Popescu, Expert, Romanian National Commission for UNESCO, President of the European Federation for UNESCO Clubs, Centers and Associations, and President of Alumnus Club for UNESCO.

Χαιρετισμός

Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.

Address

Pavlos Paraskevas, Director of the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, Secretary General of the Cyprus National Commission UNESCO.

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 

Τραγούδια: Χορωδία του Σωματείου ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

Singing: Choir of the Refugee Association ADOULOTI KERYNEIA

Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί: Dancing Group IDALION

Cypriot Traditional Dances: Dancing Group IDALION

              Δεξίωση / Reception