Καθιερωμένα ιερά Μνημόσυνα 2020

Καθιερωμένα ἱερά Μνημόσυνα Ἰουλίου καί Αὐγούστου 2020

 

05.07.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς 9ης Ἰουλίου 1821, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φανουρίου Ἁϊγιωρκίτη εἰς Στρόβολο.

 

12.07.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν πεσόντων κατά τό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Μάμμαρη.

 

19.07.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν πεσόντων κατά τήν τουρκικήν εἰσβολήν τοῦ 1974, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβᾳ εἰς Κοκκινοτριμιθιά. Σύναξις Βουλευτῶν, Δημάρχων, Κοινοταρχῶν, προέδρων ἤ ἐκπροσώπων τῶν ὀργανωμένων συνόλων τῆς ἐπαρχίας Κερύνειας.

 

26.07.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν ἐν Προσφυγιᾷ κεκοιμημένων ἐπ’ ἐλπίδι ἐπιστροφῆς εἰς τάς πατρογονικάς ἡμῶν ἐστίας, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς Κοκκινοτριμιθιά.

 

02.08.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ὁ Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ καθιερωμένου Ἱεροῦ Μνημοσύνου τοῦ ἀλήστου μνήμης ἀοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Μακαρίου Γ΄, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἐπικτήτου εἰς Μονήν Λεμεσοῦ.

 

Ὅσες οἰκογένειες πεσόντων ἤ ἀγνοουμένων ἐπιθυμοῦν νά τελέσουν Μνημόσυνο ἤ Τρισάγιο σέ ὁποιανδήποτε ἡμερομηνία, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων καί δέηση ὑπέρ ἀνευρέσεως τῶν ἀγνοουμένων τους, μποροῦν νά τό πράξουν μέ τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια τοῦ Πανιερωτάτου σέ ὁποιονδήποτε ἱερό Ναό τῆς ὑπό Διαποίμανση περιοχῆς, μετά ἀπό ἐπικοινωνία μέ τόν Ἐφημέριο.

Leave a comment